This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
+81267455592

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่: วันที่ 6 2015

คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ b-and-b-hyochoan-jp.book.direct ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์และประกอบการโดย โรงแรม บีแอนด์บี เฮียวโชอัน คำชี้แจงจะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านระบุเว็บไซต์: b-and-b-hyochoan-jp.book.direct นอกจากนี้ยังแจกแจงถึงตัวเลือกที่มีให้เกี่ยวกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ เราอาจแก้ไขคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ดังนั้นโปรดตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับอัปเดต

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อต้น นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อาศัยของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิต (ประเภทของบัตร หมายเลขบัตร ชื่อที่แสดงบนบัตร วันหมดอายุ และรหัสรักษาความปลอดภัย)
 • ข้อมูลเข้าพักของผู้เข้าพัก รวมถึงวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ คำขอพิเศษ ข้อสังเกตเกี่ยวกับบริการที่ประสงค์ (รวมถึงประเภทห้องที่ต้องการ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการอื่น ๆ ที่เรียกใช้)
 • ข้อมูลที่ท่านแจ้งเกี่ยวกับการตลาดที่ท่านต้องการหรือระหว่างทำแบบสอบถาม ประกวด หรือข้อเสนอโปรโมชั่น

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา แม้ไม่ได้ดำเนินการจองก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่าง เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ รุ่นแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บที่เราแสดงสำหรับท่านในขณะนั้น หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพานั้น การตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์พกพา ลักษณะเฉพาะการรู้จำอักขระ และข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด เมื่อท่านดำเนินการจอง ระบบของเราจะลงทะเบียนข้อมูลจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านดำเนินการ หากข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่าท่านเป็นบุคคลจริงก็จะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านสามารถเลือกได้เสมอว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด (หากมี) ที่ท่านต้องการแจ้งให้เราทราบ หากท่านเลือกที่จะไม่แจ้งข้อมูลบางส่วนโปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกรรมระหว่างเราบางรายการ

เหตุใดเราจึงรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การจอง: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการและจัดการการจองของท่านผ่านระบบออนไลน์ให้สมบูรณ์ จากนั้นส่งอีเมลถึงท่านทั้งอีเมลยืนยันการจอง อีเมลก่อนเข้าเช็คอิน ตลอดจนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และที่พักนั้นให้ท่านทราบ
 • บริการลูกค้าสัมพันธ์: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์
 • ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก: เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านในการเชิญให้ท่านเขียนความคิดเห็นจากผู้เข้าพักหลังจากเข้าพัก ซึ่งช่วยให้ผู้เดินทางท่านอื่น ๆ สามารถเลือกที่พักที่ตรงตามความต้องการได้
 • กิจกรรมการตลาด: ไม่เพียงเท่านั้น เรายังใช้ข้อมูลของท่านสำหรับกิจกรรมการตลาดตามที่กฎหมายอนุญาต
 • การสื่อสารอื่น ๆ: บางครั้งเราอาจติดต่อท่านผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือส่งข้อความถึงท่าน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลติดต่อที่ท่านระบุ และเราอาจติดต่อท่านในกรณีดังต่อไปนี้
  • เราอาจจำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการตามความประสงค์ที่ท่านระบุ
  • หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการจองผ่านระบบออนไลน์จนสมบูรณ์ เราอาจส่งอีเมลแจ้งให้ท่านดำเนินการต่อ เราเชื่อว่าบริการเสริมนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านเนื่องจากช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการการจองต่อโดยไม่ต้องค้นหาที่พักใหม่ หรือระบุข้อมูลสำหรับการจองในทุกขั้นตอนอีกครั้ง
  • เมื่อใช้บริการของเรา เราอาจส่งแบบสอบถามหรือเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • ปฏิบัติตามอำนวจควบคุมและข้อผูกพันทางกฎหมาย: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามอำนวจควบคุมและข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • การตรวจสอบและการป้องกันการฉ้อโกง: เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่พึงประสงค์
 • การปรับปรุงบริการของเรา: เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการของเรา รวมทั้งเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และปรับปรุงคุณภาพบริการผ่านระบบออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวของเรา

เราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สามอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามตามต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนเราภายใต้ข้อกำหนดเข้มงวด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินสำหรับการจอง ส่งข้อมูลการตลาดของเรา หรือบริการสนับสนุนด้านวิเคราะห์ บริการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
 • หน่วยงานที่มีอำนาจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนหากได้รับการร้องขอตามกฎหมาย (หรือระเบียบบังคับใด ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย) โดยการร้องขอดังกล่าวรวมถึงคำสั่งศาล หมายเรียก หรือคำสั่งใด ๆ ที่เป็นผลของกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนทางอาญา และเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากจำเป็นต่อการปกป้อง ตรวจสอบ หรือลงโทษตามกระบวนการอาญา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่เห็นสมควร ทั้งเพื่อจัดสรรบริการ สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร) แก้ปัญหาข้อโต้แย้งกับบุคคลรายอื่น และตามแต่ที่จะส่งผลต่อการอนุญาตให้เราดำเนินธุรกิจ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะอยู่ภายใต้คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่เมื่อเข้าชมเว็บไซต์แล้วจะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เว็บไซต์ขั้นสูงมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและสามารถปรับให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวเว็บไซต์ของเราจึงใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้

 • คุกกี้เทคนิค: เราใช้คุกกี้เทคนิคเพื่อแสดงเว็บไซต์ของเราสำหรับท่าน คุกกี้เทคนิคเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • คุกกี้ฟังก์ชัน: เรายังใช้คุกกี้ฟังก์ชันเพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านและเพื่อช่วยให้ท่านใช้เว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพ
 • คุกกี้วิเคราะห์: เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดบ้างที่ทำงานได้ดี เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสม และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราน่าสนใจและอยู่ในทิศทางเดียวกันเสมอ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรารวบรวม เช่น หน้าเว็บที่ท่านดู หน้าเว็บใดที่เป็นหน้าแรกที่ท่านดูเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์และหน้าเว็บสุดท้าย ประเภทแพลตฟอร์มที่ท่านใช้ วันที่และเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ท่านคลิกกี่ครั้งในแต่ละหน้าที่ปรากฏ การเคลื่อนไหวของเมาส์และการเลื่อนดูหน้าเว็บ คำค้นหาที่ท่านใช้ และประเภทข้อความที่ท่านพิมพ์เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้วิเคราะห์เหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ของเรามีอายุการใช้งานนานเท่าไร

คุกกี้ที่เราใช้มีอายุการใช้งานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานคุกกี้ โดยอายุการใช้งานสูงสุดที่เรากำหนดสำหรับคุกกี้ส่วนหนึ่งคือห้าปีนับจากครั้งสุดท้ายที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และท่านสามารถลบคุกกี้ทั้งหมดจากเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ

เราใช้คุกกี้จากบุคคลที่สามใช่หรือไม่

ใช่ เราใช้บริการของผู้ให้บริการายที่สามในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น จาก Booking.com โดยเทคโนโลยีติดตามวิเคราะห์เหล่านี้ ได้แก่ คุกกี้ บีคอน แท็ก และสคริปส์ Booking.com อาจบันทึกคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุใน http://www.booking.com/content/privacy.html ข้อมูลที่ติดตามจะถูกใช้กับ โรงแรม บีแอนด์บี เฮียวโชอัน ด้านการตลาดอัตโนมัติ จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีเหล่านี้จะใช้สำหรับวิเคราะห์เทรนด์ บริหารไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในไซต์ และรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับฐานทั้งหมดผู้ใช้ของเรา เราอาจได้รับรายงานอ้างอิงการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้จากบุคคลที่สามเป็นรายบริษัทเช่นเดียวกับผลรวมทั้งหมด ผู้ให้บริการดังกล่าวมีภาระหน้าที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานธุรกิจและการจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ

ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร

ท่านสามารถใช้การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox หรือ Chrome และกำหนดว่าต้องการรับหรือไม่รับคุกกี้ใดบ้าง ทั้งนี้เมนูสำหรับการตั้งค่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละเบราว์เซอร์ และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "Help" ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่ต้องการความปลอดภัย

เราใช้มาตรการใดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้ระบบธุรกิจและกระบวนการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้เราทราบ อีกทั้งใช้กระบวนการความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติงาน

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งให้เราทราบได้อย่างไร

ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม โดยท่านสามารถขอดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมได้เพียงส่งอีเมลถึงเราที่ michio.tatsuno2010@gmail.com ทั้งนี้โปรดระบุหัวเรื่องอีเมลเป็น “คำขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล”

โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีผิดพลาด ล้าสมัย หรือไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการรวบรวมอีกต่อไป เราจะอัปเดตหรือลบออกตามคำขอของท่านโดยติดต่อ michio.tatsuno2010@gmail.com เราจะตอบกลับภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตามเราอาจจำเป็นต้องยึดข้อมูลบางประการไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านกฎหมายและการบริหาร เช่น บันทึกที่จัดเก็บ หรือการตรวจพบการฉ้อโกง

การติดต่อเรา

โรงแรม บีแอนด์บี เฮียวโชอัน ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์และคุกกี้ โรงแรม บีแอนด์บี เฮียวโชอัน ที่อยู่ Sengatakinaka-ku 412 หากมีคำแนะนำ คำขอ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุกกี้ และวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ michio.tatsuno2010@gmail.com.

Booking.com: เราร่วมงานกับ Booking.com B.V. ตั้งอยู่ที่ Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands (www.booking.com) (ต่อจากนี้เรียกว่า Booking.com) เพื่อบริการจองออนไลน์แก่ท่าน โดยเราจะบริการเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และท่านจองโดยตรงกับเรา ซึ่งขั้นตอนการจองจะดำเนินการผ่าน Booking.com ข้อมูลที่ท่านระบุในเว็บไซต์นี้จึงจะแบ่งปันกับ Booking.com และบริษัทคู่ค้า ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึงชื่อ ข้อมูลสำหรับติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน ชื่อผู้เดินทางร่วมกับท่าน และการตั้งค่าที่ท่านระบุขณะทำการจอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือบริษัทร่วมของ Booking.com ครอบครัวขององค์กร โปรดดูที่หน้า http://www.booking.com/content/about.html

Booking.com อาจดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในhttp://www.booking.com/content/privacy.html

Booking.com อาจส่งอีเมลต่อไปนี้ถึงท่าน ได้แก่ อีเมลยืนยันการจอง อีเมลแจ้งก่อนเข้าเช็คอินซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและบริเวณที่ตั้ง นอกจากนี้ Booking.com ยังให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงจากสำนักงานท้องถิ่นโดยให้บริการมากกว่า 20 ภาษา การแบ่งปันข้อมูลของท่านกับพนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ทั่วโลกของ Booking.com จะช่วยให้ช่วยเหลือท่านได้อย่างเหมาะสม Booking.com อาจใช้ข้อมูลของท่านในเชิงเทคนิค วิเคราะห์ และการตลาดภายใต้ขอบเขตที่ระบุใน http://www.booking.com/content/privacy.html ซึ่งหมายถึงข้อมูลของท่านอาจจะถูกแบ่งปันเพื่อการวิเคราะห์ของสมาชิกอื่นใน Priceline Group (Agoda.com, Rentalcars.com และ Kayak.com) เพื่อให้บริการเชิงท่องเที่ยวเดินทางซึ่งตรงความสนใจของท่านและบริการที่ตรงกับความต้องการ หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับการที่ Booking.com ดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อที่ customer.service@booking.com

Booking.com จะให้บริการช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อที่ท่านจะสามารถสื่อสารเกี่ยวกับรายการจองที่เกิดขึ้นผ่าน Booking.com หากมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจองของท่านสามารถติดต่อ Booking.com ผ่านหน้าการจองของฉัน หรือใช้แอปพลิเคชั่น Booking.com และช่องทางอื่นที่ Booking.com มี โปรดทราบว่า Booking.com อาจเข้าถึงการสื่อสารดังกล่าวและใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ สแกน วิเคราะห์การสื่อสารนั้นเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดทั่วไปของการสืบสวนพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การละเมิดกฏ หรือใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัย สร้างความผูกพันกับลูกค้า รวมถึงแสดงข้อมูลและข้อเสนอที่คาดว่าตรงกับความสนใจของท่าน พร้อมทั้งใช้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าหรือสนับสนุนด้านเทคนิค ทั้งนี้ Booking.com ขอสงวนสิทธิ์โดยใช้ดุลยพินิจแต่ผู้เดียวเพื่อบล็อกหรือตรวจสอบการสื่อสารที่เชื่อว่ามีเนื้อหามุ่งร้าย สแปม หรือมีความเสี่ยงต่อท่าน เรา Booking.com หรือฝ่ายอื่น โปรดทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งหรือรับผ่านเครื่องมือของ Booking.com จะรับและบันทึกข้อมูลโดย Booking.com

Close